www.tidensvinduer.dk © 2010 

 

Garanti

 

Tidens Vinduer ApS er medlem af organisationen Danske snedker og tømrermestre.

 

Medlemmer af DST er omfattet Håndværkets Ankenævn og er forpligtet til at efterleve ankenævnets afgørelser.

Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn vedrørende arbejde udført af Danske Snedker- og Tømrermestre.

 

DST Garantiordning

Ved at vælge en håndværker der er medlem hos Danske Snedker- og Tømrermestre, er du sikret at få udbedret eventuelle fejl og mangler, uden at du lider et økonomisk tab. Håndværkere der er medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre er altid dækket af DST Garantiordningen.

DST Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk et medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre har udført.

DST Garantiordningen dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig for op til kr. 100.000,00 inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

 

 

For yderlig information henvises til DST gennerelle garantibestemmelser, som kan downloades her.